Finn ditt neste kontor - 100% kostnadsfri tjeneste

Ofte stilte spørsmål

Hvilken kontortyper finnes det?

Det finnes flere forskjellige kontortyper. Vi skiller ofte mellom fleksible kontorplasser, også kalt co-working og tradisjonelle kontorer. Hvis du velger en fleksible kontorplass kan du enten leie ditt eget kontor eller en kontorplass i fellesareal med mange. Tradisjonelle kontorer er vanligvis et helt avlukket kontor hvor man bare har de fellesarealer og ytelser man selv velger.

Hvem passer co-working for?

Velger co-working har man potensielt mindre innflytelse på utforming av arealet. Man sier at man får større fleksibilitet ved å velge co-working grunnet en mer fleksibel leieavtale med kortere bindingstid. Co-working kan passe for ulike type bedrifter, både store og små. Man får ofte tilgang til større fellesareal og flere ytelser ved å velge en slik fleksibel kontorløsning.

Hvem passer tradisjonelle kontorer for?

Hvis man vil leie et tradisjonelt kontor har man ofte full innflytelse på utformingen av et kontor og man vil i større grad kunne tilpasse det spesifikt etter sine behov. Hvis man velger å leie et tradisjonelt kontor vil man ofte måtte leie dette i minst 3-5 år, gjerne avhengig av hvilke forandringer man gjør med lokalet i utgangspunktet. Slike kontortyper kan passe for mange ulike bedrifter som er avhengig av større frihet og kan ha lenger bindingstid.