Finn ditt neste kontor - 100% kostnadsfri tjeneste

Tradisjonelle kontorer

Tradisjonelle kontorer er vanligvis et helt avlukket kontor hvor man bare har de fellesarealer og ytelser man selv velger.

Hvis man vil leie et tradisjonelt kontor har man ofte full innflytelse på utformingen av et kontor og man vil i større grad kunne tilpasse det spesifikt etter sine behov. Hvis man velger å leie et tradisjonelt kontor vil man ofte måtte leie dette i minst 3-5 år, gjerne avhengig av hvilke forandringer man gjør med lokalet i utgangspunktet. Slike kontortyper kan passe for mange ulike bedrifter som er avhengig av større frihet og kan ha lenger bindingstid.