Finn ditt neste kontor - 100% kostnadsfri tjeneste

Er grønne investeringer i eiendom lønnsomt?

Om grønne investeringer er lønnsomt eller ikke er et veldig generelt spørsmål. Svaret på det er et regnestykke. Er merverdien større enn merkostnaden? I tillegg til dette mener investorer at risikoen er lavere som fører til en høyere nåverdi.

Dette er et veldig generelt spørsmål. Svaret på spørsmålet er ja dersom merverdien av salg er høyere enn merkostnaden ved investering i grønne tiltak. Ved motsatt tilfelle er svaret nei.

BaneNOR ferdigstilte et bygg i Schwigaards gate i 2013 med breeam sertifisering «excellent». Etter det bygget var ferdigstilt har hele 32 av 66 nye kontorbygg i Oslo oppnådd eller er i ferd med å oppnå den samme sertifiseringen. I tillegg er ytterligere 12 av byggene sertifisert til «very good» og av de 22 resterende var de fleste ferdigstilt for flere år siden. Slik syn vi har på miljø i dag er det svært få som setter i gang en utvikling av et nybygg uten ambisjon om breeam sertifisering.

Det finnes flere gode økonomiske grunner til å investere i grønne bygg. Bankene er villige til å gi «grønne lån», som medfører en bankmargin på rundt 20 punkter lavere enn vanlige lån. Investorer ser på risikoen i grønne bygg som lavere. Når investorer ser på risikoen som lavere betyr dette at avkastningskravet senkes og dermed gir en høyere nåverdi. Med andre ord så har hver kontantstrøm en litt høyere verdi dersom avkastningskravet blir lavere. Et grønt bygg medfører også flere goder for en leietaker, som kanskje bidrar til at leietakerne kan være villige til å betale for deler av merkostnaden.

Det er viktig å huske på at det er leieinntektene som driver verdien av et bygg. Verdien av bygget er egentlig en verdsettelse av leieinntektene i perioden fremover. «brune bygg» i områder med veldig mye nybygg er nok de byggene som i aller størst grad kommer til å slite. Dagens yield nivå er så lavt i Oslo at utviklerne er ekstremt konkurransedyktige. Eldre eiendommer må i tillegg igjennom store oppgraderinger for å kunne tilfredsstille nye leietakere sine krav. Det kan i mange tilfeller være vanskelig å rettferdiggjøre dette når du konkurrerer mor nye bygg som er mer arealeffektive, miljøvennlige og tilbyr en gunstig pris.

Vi har alle et ansvar for miljøet, og med suboptimale løsninger tjener vi verken miljøet eller lommeboken.

Kilde: (UNION, Robert Nystad)