Finn ditt neste kontor - 100% kostnadsfri tjeneste

Er det «kjøpers» marked for de som skal inngå en leiekontrakt nå?

Covid-19 kommer til å påvirke leieprisene fremover. Spørsmålet er i hvor stor grad, og er kontorer på "salg" i dag?

Covid-19 har bidratt til store endringer i økonomien på ekstremt kort tid. Mennesker har mistet jobben, noen må jobbe hjemmefra i ukesvis og mange har blitt permittert. Dette er ingen varig løsning. Det forventes at leieprisene i Oslo synker i den nærmeste fremtid, men antageligvis ikke så mye alle tror.

Arbeidsledigheten fra februar til april har økt fra 2,3% til hele 10,4% mens aktiviteten målt ved BNP har sunket fra 15% i samme periode. Arbeidsledigheten er riktignok inklusive permitterte. Rapporter for 2020 spår at arbeidsledigheten kan nå historiske 13% og at BNP vil falle mellom 4-7%.

For å kunne gi et bilde av hva man tror kommer til å skje i årene fremover er det viktig å se på det historiske perspektivet og hva som har skjedd etter andre kriser. Noen av de tidligere krisene er finanskrisen, dotcom-krisen og oljeprisfallet. Krisen som påvirket leiepriser i størst grad var dotcom-krisen. Krisen ledet til et nominelt leieprisfall på 27% i årene 2000 – 2004. Finanskrisen som er en av de mest omtalte krisene i nyere tid førte til et leiepris fall på 6% i perioden 2008 – 2009, mens oljeprisfallet førte til et leiepris fall på 4% i perioden 2014 – 2015. Historisk har nedgangen i leiepriser maksimalt falt med 10% per år og lengden på ubalansen i markedet ser ut til å styre hvor stor nedgangen har blitt.

Den aller største grunnen til at «dotcom-krisen» førte til et så stort leieprisfall var at tilbudet i denne perioden var ekstremt høyt. Kombinasjonen av veldig høy arbeidsledighet, mange konkurser og høy byggeaktivitet er døden for en bransje som kontormarked. Nybygg aktiviteten for kontorbygg i dag er relativt lav, som er positivt når det gjelder å opprettholde så lav leieprisnedgang som mulig. Krisepakken som blir utlevert er i tillegg den mest generøse vi har sett. Den største usikkerheten for kontormarkedet er hvor lang krisen kommer til å være.

Så, dersom vi får en liten nedgang i leiepriser i året som kommer og vi forventer at leieprisene går opp igjen kan vi kanskje si at dette er et «kjøpers marked» for en som ønsker seg en «billig» leiekontrakt.

Kilde: Malling, Camilla Thunes, 30.04.2020