Finn ditt neste kontor - 100% kostnadsfri tjeneste

Hvordan har organiseringsformen for kontor forandret seg?

Mennesker er sosiale dyr som etterhvert har skjønt verdien av fleksibilitet. Måten vi jobber på har forandret seg drastisk, og co-working har vært en stor bidragsyter til dette.

Kontorer har de siste årene forandret seg i stor grad. Før var det vanlig med store private kontorer per ansatt, egne kaffemaskiner og mye mindre felles areal. Siden 2009 har verdien av en kvadratmeter nesten doblet seg (Kilde: UNION). Allikevel finnes det kontorer som er billigere å leie i dag, enn hva det var før.

Co-working har på en måte revolusjonert måten vi jobber på. Vi er åpne for å ha kontorlandskap, store fellesområder og sette oss på et stillerom dersom vi skal ta en telefon. Siden befolkningen er åpne for slike løsninger, bidrar dette til at vi kan presse prisene på kontorlokaler drastisk ned. I et coworking space betaler du mellom 2,5 – 5 tusen kroner for å ha en fast plass. Du har da tilgang på masse fasiliteter i tillegg. Fokuset har gått fra å være på store arealer, til hvordan arealene utnyttes. Leietakere etterspør ikke lenger inngangspartier i dyr stein og store glass felt. De ønsker seg fleksible, effektive og smarte løsninger. Å jobbe i et bygg med forskjellige bransjer, bidrar til gode ideer og nye kolleger.

Dersom vi skulle tviholdt på den gamle organiseringsformen for kontorer ville dette aldri vært mulig. Co working space tar ansvar for sosiale arbeidere som ikke ønsker å betale alt for mye for en arbeidsstasjon.

P.B

07.05.2020